OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Ve spisu též není žádný záznam o tom, že by autor aktuálního znaleckého posudku byl obeslán k jednání. V tomto postupu lze spatřovat jednoznačnou podjatost soudkyně Matějkové, která si k soudnímu jednání zve pouze znalce, který vyhovuje jí a jejím představám, a ignoruje potřebu vyslechnout též znalce, který zpracoval čerstvý znalecký posudek, ignoruje tak také ustanovení o.s.ř., které jednoznačně stanoví, že s těmito posudky jako s důkazy je třeba zacházet stejným způsobem.


Zpět na hlavní stránku


Devátá námitka podjatosti

Vznáším stížnost a námitku podjatosti vůči soudkyni Mgr. Haně Matějkové. Dnešního dne jsem při nahlížení do spisu zjistil, že spis vůbec neobsahuje mé podání učiněné 4.6.2015, včetně jeho příloh, kterými byla dohoda rodičů a znalecký posudek. Tyto dokumenty nejsou tedy založeny ve spise, a to přesto, že jsem již 4.6.2015 oznamoval, že dnes budu do spisu nahlížet. Není mi známo, kde tyto dokumenty tedy jsou a jakým způsobem s nimi soud nakládá. Součástí mého podání byla táž výzva soudu, aby k nařízenému jednání předvolal také znalce, který zpracoval přiložený znalecký posudek, jenž je v této věci nejaktuálnější. Soud dosud přizval pouze znalce, který zpracovával znalecký posudek zhruba před dvěma lety.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné