OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyně
Jak je myslitelné, že si tohoto upozornění v textu ani jednoho ze 13 návrhů nikdo nevšiml? Všechny řešila soudkyně Matějková. Jak je možné, že text podání, o kterých rozhodovala, snad ani nečetla? Nebo vůbec nevnímala jejich obsah? Jedná se z její strany o naprostou ignoraci, hloupost či neschopnost chápat psaný text?

Jak se toto její chování slučuje s § 80 zákona o soudech a soudcích, podle něhož je povinna vykonávat svědomitě svou funkci a chovat se tak, aby nezavdala příčinu ke snížení důvěry v soudnictví?

Pane předsedo, ve svém dopise se nezmiňujete o tom, že byste toto třináctkrát opakované pochybení vyřizující soudkyni vůbec vytkl. Natož abyste ho řešil některým z kárných opatření podle § 88 zákona o soudech o soudcích. Proto považuji vaši omluvu za výsměch. Věřím, že ji ještě odpovídajícím způsobem doplníte.

Bohužel i dnes platí to, co jsem vám napsal v otevřeném dopise už před dvěma lety: „Je ostudou vašeho soudu, že mému synovi stále zabraňuje ponechat péči obou milujících rodičů.“ Je smutné, že té ostudy stále přibývá.


Zpět na hlavní stránku

13 marných upozornění

JUDr. Ladislav Šturma
předseda
Okresní soud v Sokolově

Pane předsedo,

obdržel jsem váš dopis, kde mi sdělujete: „...z oznámení vyřizující soudkyně Mgr. Hany Matějkové jsem zjistil, že již v červnu 2013 jste podal návrh na výchovné opatření dle § 43 zákona o rodině. Ze sdělení vyplývá, že vedoucí kanceláře pochybila, když si předmětného návrhu v textu nevšimla a neučinila tak příslušné procesní kroky... Jedná se o pochybení vedoucí kanceláře, které jsem jí osobně vytknul dne 27.5.2014, tedy ihned poté, co jsem se o tomto pochybení dozvěděl. Za chybu vedoucí kanceláře se Vám tímto omlouvám...“

Pane předsedo, tuto omluvu považuji za výsměch. Proč? Chápu, že v ojedinělém případě snad může dojít k takovému přehlédnutí. Od června 2013 do května 2014 jsem však soudu v této věci marně doručil nejméně 13 návrhů na předběžné opatření a v každém z nich výslovně upozorňuji, že jsem „podal již v červnu 2013 (viz spis) návrh na výchovné opatření dle ust. § 43 zákona o rodině...“

Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné