OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Mgr. Hana Matějková

soudkyněPokud se chcete více ponořit do způsobu, jakým funguje juvenilní (opatrovnická) justice, přečtěte si námitku podjatosti soudkyně Matějkové, která Kájovi zabránila navštěvovat kvalitní školu.

Přes podanou námitku Matějková znovu ve sporu rozhodovala! A to opět v duchu zájmu matky. Proto byla podána další námitka její podjatosti.

I přes obě námitky podjatosti - Matějková ve věcí rozhodovala dále, a to dokonce ve věci školy, která má být řešena ve zcela jiném (správním) řízení. Byla proto vůči ní podána již třetí námitka podjatosti.

Tím to však neskončilo! Matějková i poté znovu rozhodovala, tentokrát o zamítnutí návrhu otce na stanovení dohledu nad výchovou. O jeho dalším návrhu však v zákonné lhůtě nerozhodla a nerozhodl o něm ani jiný, nepodjatý soudce. Byla proto podána už čtvrtá námitka podjatosti.

Neuplynula dlouhá doba a musela být vůči Matějkové podána pátá námitka podjatosti pro její soustavné stranění matce.

To, spolu s jejími překrucujícími a lživými výroky, bylo také důvodem šesté námitky podjatosti.

Sedmá námitka podjatosti bohužel musela být podána pro její výroky spojené se snahou udržet dítě za každou cenu v horší škole u matky.

Krátce poté se však podobné výroky preferující matku opakovaly a následovala proto osmá námitka podjatosti.

Soudkyně Matějková také preferuje pouze jí vybrané psychology a z tohoto důvodu byla podána devátá námitka podjatosti.

Vpravo: Kájův první den ve škole (nadstandardní školu již kvůli matce a soudkyni Matějkové nemůže navštěvovat)Soudkyně Matějková řeší mimo jiné kauzu malého Káji, vytrženého matkou z jeho domova.

Setrvale přitom preferuje péči pouze jednoho rodiče - matky. Nedostatky ve výchově matky přehlíží. Dostala na ně už 13 marných upozornění.

Otci stanovuje pouze "styk s dítětem".
Uznat plnoprávnou roli otce ve výchově, ne pouze roli "stykače", je pro ni zřejmě nepřekonatelnou překážkou.

Výlučnou péči matky takto zafixovává už v průběhu soudního řízení.Máte jakékoliv informace o tom, jakým způsobem zachovává dětem péči obou rodičů a jak vůbec přistupuje k soudnímu řízení soudkyně Okresního soudu v Sokolově Hana Matějková?

Ať už jsou pozitivního nebo negativního charakteru, spojte se prosím s námi na našem e-mailu:


Vaše zkušenosti mohou pomoci dalším rodičům a dětem. Děkujeme.Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Kříhová
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Ústavní soud, Výživné